Granit porfiric

Roca plutònica de textura porfírica, fèlsica (predominen els minerals de colors clars), constituïda per feldspat blanc, quars i biotita. La textura porfírica d’aquesta roca es caracteritza per ser holocristal·lina (amb tots els constituents minerals ben cristal·litzats), fanerítica que té els cristalls visibles a simple vista) i heterogranular, és a dir, amb la presència de mides molt diferents.

A la mostra destaca la presència de cristalls molt grans (fins a 5-6 cm de llarg) de feldspat blanc, d’hàbit tabular, anomenats fenocristalls; de cristalls més petits de quars (de pocs mil·límetres de mida), de color gris, lluïssor vítria i amb l’aspecte de fragments de vidre, i de cristalls negres lluents, de mica biotita.

La textura porfírica indica que el magma que va originar la roca es va refredar i solidificar en dues fases, una primera durant la qual es van formar els grans cristalls de feldspat, i una de posterior en la qual van cristal·litzar el quars i la mica.
porfitic foto
  • Roca ígnia plutònica
  • Paleozoic superior
  • I. p 5