Lapil·li del volcà croscat

Piroclast en què predominen els fragments de mida compresa entre 2 i 64 mm. La mostra procedeix del mantell piroclàstic que envolta el volcà Croscat, originat en una erupció estromboliana. De fet, el mateix con d’aquest volcà està format per piroclasts amb predomini de lapil·li. A la regió volcànica d’Olot, el lapil·li rep el nom de greda i les grederes són les antigues explotacions de materials piroclàstics.

 

El color original del lapil·li és quasi negre, però sovint presenta una característica coloració vermellosa per la presència d’òxid fèrric. Els fragments de lapil·li són molt lleugers perquè presenten nombroses vesícules que corresponen als espais ocupats per les bombolles de gasos contingudes a les laves i que es perden en el moment de l’erupció. Si s’observen amb la lupa binocular, es comprova que les vesícules són mil·limètriques, estan intercomunicades i de vegades fusionades per formar-ne una de més gran, separades per parets molt primes de lava vítria.

El lapil·li de la fotografia es va originar en una de les darreres erupcions del volcà Croscat, fa uns 11000 anys, una de les darreres de la península Ibèrica.

Lapil·li volcà foto
  • Roca ígnia volcànica fragmentària
  • Qüaternari
  • I. v 8