Pumita

Roca volcànica fragmentària, de composició àcida, de color clar, d’estructura escoriàcia i de textura vesicular, la major part del volum de la roca són vesícules buides que abans havien estat plenes de gasos magmàtics. Les parets que separen les vesícules són molt fines, de vidre volcànic, i destaca la presència de nombroses fibres aciculars. L’abundància de vesícules fa que la densitat de la roca sigui inferior a 1 i que, per tant, suri a l’aigua.

Pumita
  • Roca ígnia volcànica fragmentària
  • Subactual
  • I. v 11