Lava basaltica

Roca magmàtica volcànica de color fosc, de tacte rugós i de textura microlítica: els grans minerals que formen el basalt són molt petits, microscòpics. Sovint presenta petites cavitats buides o vesícules, originades pel despreniment de gasos durant el refredament de la lava.

 

El basalt està format per plagiòclasi, piroxens i sovint, olivina (de color verd). A causa del baix contingut en sílice, el basalt és una roca bàsica.

Els basalts s’originen per refredament ràpid a la superfície terrestre de laves emeses en erupcions volcàniques tranquil·les, durant les quals les colades de lava flueixen i es dipositen en capes superposades que poden arribar a donar acumulacions de desenes de metres de gruix i a cobrir extensions de molts quilòmetres. Els basalts són les roques que es formen a les dorsals a partir de magmes bàsics originats a pocs quilòmetres de profunditat per fusió de les roques que formen el mantell superior.

Mostra de basalt d’Olot en què es veuen nombroses cavitats i alguns cristalls d’olivina verda.

Lava basaltica foto
  • Roca ígnia volcànica efusiva
  • Qüaternari
  • I. v 1