Granit de cantallops

La mostra procedeix de l’antiga pedrera Lamas, situada a la carretera que porta de la Jonquera a Cantallops. Hi afloren àmpliament els granits de la zona axial pirinenca, emplaçats en el Paleozoic Superior durant els processos orogènics que van aixecar els Pirineus.

 

Es tracta d’un granit sense alterar, de textura equigranular, amb els cristalls de mida molt semblant i d’uns 4-6 mm.
Granit cantallops
  • Roca ígnia plutònica
  • Paleozoic
  • I. p 3