Lava basaltica vesicular

Aquest basalt es caracteritza per la presència de nombroses vesícules o cavitats originades per la ràpida pèrdua dels gasos magmàtics durant el refredament de la lava. De forma esfèrica, ovoide o més irregular, la majoria de les vesícules són mil·limètriques, però algunes arriben a més d’un centímetre. En ocasions apareixen reomplertes de minerals de neoformació.
BASALT foto
  • Roca ígnia volcànica efusiva
  • Pleistocè
  • I. v 2