Comissió de Professorat

Funcions de la comissió de professorat

 1. Proposar els membres de les comissions d’accés i de contractació de personal acadèmic, d’acord amb el que estableix l’estatut.
   
 2. Vetllar pel correcte desenvolupament dels concursos per a la provisió de places del personal acadèmic contractat
   
 3. Informar sobre les peticions de canvi de situació administrativa del professorat adscrit al centre.
   
 4. Informar sobre l’elaboració de la relació de llocs de treball i els canvis de denominació, amortització, minoració i redistribució de les places docents.
   
 5. Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

 • President

Dr. Albert Casas Ponsatí - degà

 • Administració de centre

Sra. Neus Masip Álvarez (per delegació de l'administrador/a de centre)

 • Directors/es i secretaris/es de departament

Dr. Albert Soler Gil - MPGA - director

Dr. Lluís Rivero Marginedas - MPGA - secretari

Dr. Miquel Canals Artigas - DTO - director

Dra. Eulàlia Masana Closa - DTO - secretària

 • Representació de l'alumnat

Comparteix-ho: