Laboratori d'anàlisi tèrmic

El laboratori d’Anàlisi Tèrmica engloba un conjunt de tècniques analítiques que estudien les transformacions que experimenten els materials quan són sotmesos a canvis de temperatura. Els canvis experimentats pels materials es poden analitzar mesurant variacions de diferents propietats, variant les velocitats d’anàlisi i utilitzant diferents atmosferes controlades.

Entre les tècniques d’Anàlisi Tèrmica, destaquen la termogravimetria (TG), l’anàlisi tèrmica diferencial (ATD), la calorimetria diferencial d’escombratge (DSC), dilatometria, la microscòpia termoòptica que pot estar acoblada a espectroscòpia infraroja.

 

Contacte:

Mª Mercedes Aguilar Jiménez

Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada

Telèfon: +34 934 021 350

E-mail: mercedesaguilar12@ub.edu

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis