Laboratori de sedimentologia

Laboratori de sedimentologia

El Laboratori de Sedimentologia està especialitzat en la caracterització de diferents tipus de materials sedimentaris (roques, sediments i material en suspensió) mitjançant diferents tipus de metodologies analítiques. Granulometria, tant per difracció de raig làser (Coulter LS230) com per tamisos. Contingut de matèria orgànica i de carbonats, tant per LOI com per atac àcid.

A més el laboratori pot fer el pretractament i preparació de mostres per altres tipus d'anàlisis (DRX, FRX, CHN, etc.): liofilització, dessecació, picking, etc. El laboratori es un lloc d'activitat acadèmica (graus, màsters i doctorat) i de recerca, tant pels membres del departament com de la facultat.

 

Contacte:

Sra. Montserrat Guart

Dept. Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

Telèfon: +34 934 034 886

E-mail: mguart@ub.edu

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis