Laboratori d’extracció i anàlisi de compostos orgànics volàtils (VOCs)

Laboratori d’extracció i anàlisi de compostos orgànics volàtils (COVs) en sols i sediments. En emplaçaments contaminats per COVs, és freqüent que una part molt significativa de la massa contaminant penetri per difusió molecular en els materials més fins del subsol. És important considerar i quantificar aquesta massa, doncs quan s’implementa la remediació, els sols i els aqüífers tornen a contaminar-se a causa de la seva retrodifusió.

El laboratori del nostre grup de recerca disposa dels protocols, tècniques i instruments necessaris per quantificar aquesta massa, i oferim a qui estigui interessat, el servei de determinació.

 

Contacte:

Dr. José María Carmona

Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada

Telèfon: +34 934 021 399

E-mail: jmcarmona@ub.edu

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis