Executive MBA

 

 • Directors: Xavier Garcia i Laura Guitart
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Idioma: castellà
 • Preu: 11,700€
 • Preinscripció: Del 14 de gener al 16 de juny de 2019

L’Executive MBA (EMBA) és un programa presencial que s’imparteix al llarg d’un any acadèmic. Aporta als professionals una visió àmplia sobre la direcció d’empreses, les habilitats i tècniques en la gerència de negocis en un entorn actual competitiu i cada cop més canviant i complex.

Vols fer un pas endavant en la teva carrera professional? L’Executive MBA de la Universitat de Barcelona et proporcionarà els coneixements i les habilitats que necessites per millorar el teu perfil de manera que puguis aspirar a posicions de direcció i lideratge.

El màster és de modalitat presencial, té una durada d’un sol any acadèmic, d’octubre a juliol, i es dirigeix a professionals (emprenedors, empresaris, directors generals i càrrecs directius intermedis del sector empresarial) amb experiència prèvia i amb una noció àmplia i integral de les tècniques administratives i les habilitats executives exigides en l’administració i la direcció d’empreses en el mercat actual, tan complex, dinàmic i competitiu.


El programa atreu professionals d’arreu del món. De fet, el percentatge d’alumnes estrangers acostuma a ser superior al 90 %. L’idioma oficial del màster és el castellà, per la qual cosa cal tenir un bon domini d’aquest idioma.

La formació que proporciona el màster pretén enriquir la carrera d’aquells professionals que volen esdevenir líders empresarials en la societat d’avui dia. La metodologia emprada és pràctica, activa i altament participativa, i combina estudis de casos, debats, tutories, simulacions i conferències a càrrec d’experts. El curs s’estructura en nou mòduls successius que porten l’estudiant a elaborar un pla d’empresa.

L’horari de classes és de dilluns a dijous de 18,30h a 21,30h i puntualment, els divendres en aquest mateix horari i els dissabtes de 9h a 14h. Això permet als alumnes compaginar els estudis amb la feina.

L’oferta està limitada a 25 places. Aquest format de grup reduït garanteix una atenció individualitzada i un contacte directe i proper entre professorat i alumnat.

L’equip docent de l’Executive MBA està format majoritàriament per cèlebres professors universitaris amb una destacada trajectòria en el món acadèmic i professionals en actiu amb una experiència consolidada en empreses i organitzacions de renom.

L’Executive MBA s’adreça a professionals amb una experiència sòlida (emprenedors, empresaris, directors generals i càrrecs directius intermedis de les diferents àrees de l’empresa) i a altres professionals que vulguin aprofundir els seus coneixements sobre sistemes de gestió empresarial en el sector privat.

Tant si vols assolir una posició de lideratge a l’empresa com si vols ampliar la teva especialització tècnica, l’Executive MBA et permetrà fer un pas endavant en la teva carrera professional.

Només es valoraran les candidatures dels aspirants que compleixin els requisits següents:

 1. Titulació universitària oficial.
 2. Experiència laboral de tres anys com a mínim en càrrecs de responsabilitat.
 3. Domini del castellà.
 4. Habilitats de lideratge, visió global, experiència funcional i capacitat d’innovació.
 5. Capacitat per seguir un programa acadèmic exigent.

Programa acadèmic

El programa té un pes total de 60 crèdits i es divideix en nou mòduls, que alhora contenen diverses assignatures. Els mòduls són:

 1. Management
 2. Economicofinancer
 3. Legal
 4. Habilitats
 5. Operacions
 6. Màrqueting
 7. Recursos Humans
 8. Praxis
 9. Pla d’Empresa

En el Programa Acadèmic del màster, hi consten totes les assignatures que formen part de cada mòdul.

La docència, que té lloc al llarg d’un curs acadèmic, és presencial i l’assistència és obligatòria, en el sentit que per aprovar les assignatures cal assistir com a mínim al 80 % de les hores de classe corresponents.

Cal matricular-se a totes les assignatures del màster i aprovar-les en el mateix curs acadèmic.

Metodologia de l’Executive MBA

La metodologia docent de l’Executive MBA és essencialment participativa, es basa en les aportacions de professionals del món empresarial (executius i consultors) i d’acadèmics distingits, i combina diferents tipus d’activitats:

 • – debats a classe
 • – estudis de casos pràctics
 • – tutories individuals i en grups reduïts
 • – conferències a càrrec d’experts
 • – elaboració d’un pla d’empresa

Els mètodes d’avaluació són diversos —pot ser un examen final o un estudi de casos empresarial—, sempre en funció de l’assignatura i el professorat en qüestió. Cada assignatura té un programa específic, que es facilita als estudiants a l’inici del curs i que detalla el mètode d’avaluació que es fa servir en cada cas.

De manera general, un 75 % de la nota final del màster es calcula a partir de la nota mitjana obtinguda en les assignatures, i el 25 % restant resulta de la qualificació del pla d’empresa.

L’horari de classes és de dilluns a dijous de 18,30h a 21,30h i puntualment, els divendres en aquest mateix horari i els dissabtes de 9h a 14h. Això permet als alumnes compaginar els estudis amb la feina.

Els estudiants del màster tenen perfils i bagatges molt diferents i, tanmateix, tots comparteixen la nostra idea d’excel·lència. La Universitat de Barcelona és la primera universitat del sud d’Europa i la tercera en estudis econòmics d’Espanya, per la qual cosa no és estrany que molts alumnes vinguin a la Facultat d’Economia i Empresa per cursar-hi els estudis de màster i postgrau. 

En la promoció 2018-2019 de l’Executive MBA, la classe està formada per 22 estudiants. El 73% dels alumnes són internacionals, mentre que un 27% són nacionals. En concret, hi ha representats 11 països diferents, fet que atorga un alt nivell d’internacionalització al programa.

L’Executive MBA de la UB Business School és una titulació professionalitzadora. Els seus estudiants disposen de set anys d’experiència laboral de mitjana. Abans de la matrícula, els estudiants ocupaven posicions de diferent nivell de responsabilitat en sectors molt diversos, incloent la logística (14%), immobiliari (14%), consultoria (14%), banca (10%), vendes (10%), gran consum (10%), recursos humans (10%), enginyeria(9%) i altres (9%).

Els estudiants disposen normalment d’estudis acadèmics en l’àrea d’Empresa (55%), Ciències Socials (18%), Enginyeria (14%), Arquitectura (9%) i Física (4%) de centres d’esducació superior com la Universitat de Texas Austin, Universitat de Buenos Aires, Universitat de Barcelona, Universitat de Belgrano i la Universitat Nacional de La Plata.

La distribució per sexes és d’un 73% d’homes i un 27% de dones. D’altra banda, la mitjana d’edat dels estudiants és de 30 anys.

Atès que el contingut del màster té un plantejament variat, les àrees professionals a les quals dóna accés també són diverses: direcció general, comptabilitat, màrqueting, vendes, recursos humans i consultoria, entre d’altres.

L’Executive MBA està dirigit a professionals amb una experiència laboral consolidada que aspirin a posicions més ambicioses dins d’empreses i organitzacions. Una vegada finalitzat el màster satisfactòriament s’assoleixen els coneixements i les habilitats necessaris per assumir noves responsabilitats i gestionar equips i recursos empresarials d’alt nivell.

Entre els nostres antics alumnes destaquen els que han passat a ocupar càrrecs com ara els de director de comunicacions empresarials, responsable de departament de comptabilitat, director de vendes, director d’operacions o gerent administratiu en empreses capdavanteres, així com els que han creat les seves pròpies empreses emergents.

Preus

El cost de la matrícula de l’Executive MBA és de 11.700 €, més 70 € en concepte de taxes administratives.

Aquest preu és el mateix per a tots els alumnes, independentment de la seva procedència. Un cop admesos, els candidats disposen de quinze dies per pagar el 10 % de l’import de la matrícula com a paga i senyal per assegurar-se una plaça al màster.

En el moment de formalitzar la matrícula, hi ha la possibilitat de pagar íntegrament el 90 % restant, o bé fraccionar el pagament i pagar un 50 % aleshores i el 40 % restant al gener.

Beques

La UB Business School ha creat un programa de beques adreçades a estudiants de l’Executive MBA amb un perfil destacat i les habilitats necessàries per a convertir-se en líders que influeixin en el futur dels negocis.

 • Beques Talent Europeu

  El programa consisteix en dues beques per curs acadèmic que cobreixen un 50% del preu de la matrícula (l’import no inclou les taxes).
  Les beques s’atorgaran a dos candidats amb nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea admesos al programa que acreditin una experiència professional excel·lent, iniciativa emprenedora i visió innovadora.

 • Beques Dona Directiva

  El programa consisteix en una beca per impulsar la carrera professional de les dones i promoure la seva transició cap a posicions de lideratge i alta gestió, per contribuir a eliminar les diferències de gènere en els entorns professionals directius.
  La beca cobreix un 50% de la matrícula (l’import no inclou les taxes) i s’atorgarà a candidates amb capacitat de lideratge i potencial destacat.

Sol·licitud

1. Per sol·licitar una beca els candidats hauran d’emplenar la següent sol·licitud i enviar-la per correu electrònic a business.school@ub.edu.
Els candidats podran presentar la seva sol·licitud a més d’una categoria, però només es concedirà una beca per candidat.

2. La llista amb els candidats seleccionats es publicarà a la pàgina web del programa.

[ Resolució Beca Talento Europeo ]

[ Resolució Beca Dona Directiva ]

Calendari

Beca Data límit de sol·licitud Publicació de resultats
Beca Talent Europeu 31 de març (1ª resolució)

16 de juny (2ª resolució)

11 d’abril (1ª resolució)

27 de juny (2ª resolució)

Beca Dona Directiva 12 de mayo 23 de mayo

En cas de ser beneficiari de la beca i no haver-se matriculat abans del 15 d’octubre, la beca es concedirà al següent de la llista d’aspirants.
En cas que un estudiant becat sol·liciti la baixa abans de l’inici del programa, l’admissió seria postergable durant un any, però no així la beca.

Podeu trobar informació sobre les beques oferides al web de la Universitat de Barcelona

Jordi Adell Herrera

Professor/a de l'EMBA

Eduard Alemany Romagosa

Professor/a de l'EMBA

Eloisa Alonso Sanmartin

Professor/a de l'EMBA

Lluís Alsamora Esteban

Professor/a de l'EMBA

Francisco Javier Arroyo Cañada

fjarroyo@ub.edu

Professor/a de l'EMBADirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Cristobal Avilés

Professor/a de l'EMBA

Juan Carlos Bailach Aspa

Professor/a de l'EMBA

Josep Bertran Jordana

Professor/a de l'EMBA

Vicenç Bosch Güell

Professor/a de l'EMBA

Vicenç Bosch Sans

Professor/a de l'EMBA

Josep Maria Canyelles Pastó

Professor/a de l'EMBA

Margarita Cogolludo Latorre

Professor/a de l'EMBA

Josep Conesa Ballestero

Professor/a de l'EMBA

Jordi Damià Rey

Professor/a de l'EMBA

Sergi Estragues Sabaté

Professor/a de l'EMBA

Roger Font Espriu

Professor/a de l'EMBA

Maria Carme Isanta Isanta

Professor/a de l'EMBA

Alexey Komlev

Professor/a de l'EMBA

Ramón Montanera Mateu

Professor/a de l'EMBAProfessor/a del Màster d'Empresa Internacional

Cristina Palá-Vicarregui

Professor/a de l'EMBA

Merche Regany Terradellas

Professor/a de l'EMBA

Victor M. Rodriguez Ardura

Professor/a de l'EMBA

Sara Sampedro Escuer

Professor/a de l'EMBA

Miquel Serrano

Professor/a de l'EMBA

Maria Luisa Solé Moro

Professor/a de l'EMBA

Joan Tugores Ques

Professor/a de l'EMBA

Alfons M. Viñuela

Professor/a de l'EMBA

PREINSCRIPICÓ TANCADA: El calendari d’admissions pel curs 2020-2021 es publicará proximament.

Sol·licitud i admissió

L’alumnat interessat a cursar l’Executive MBA ha d’emplenar el formulari de sol·licitud d’admissió i adjuntar-hi la documentació següent:

 • 1. Currículum.
 • 2. Carta de motivació en què s’exposin els motius pels quals es vol cursar el màster.
 • 3. Fotocòpia del document d’identitat o passaport.
 • 4.  Titulació universitària (per a la sol·licitud d’admissió n’hi ha prou amb presentar una còpia simple, però per a la matrícula cal presentar l’original o una fotocòpia compulsada).
 • 5. Expedient Acadèmic (per a la sol·licitud d’admissió n’hi ha prou amb presentar una còpia simple, però per a la matrícula cal presentar l’original o una fotocòpia compulsada).
 • 6. El nom de dos professionals o companys que recolzin la sol·licitud. Automàticament rebran un correu electrònic amb preguntes bàsiques sobre el perfil del sol·licitant.
 • 7. Vídeo de presentació del candidat (màxim 5 minuts) o entrevista amb els directors
 • En el vídeo has d’exposar els següents punts:
 • – Presentació de la teva trajectòria acadèmica i professional
 • – Motius pels quals vols realitzar l’Executive MBA de la UB Business School
 • – Quina serà la teva situació laboral durant el curs acadèmic

Les sol·licituds d’accés a l’Executive MBA estan obertes a partir del 14 de gener i fins el 16 de juny i es divideixen en les següents rondes d’admissió

 • 1ª ronda: del 14 de gener al 17 de febrer de 2019
 • 2ª ronda: del 18 de febrer al 31 de març de 2019
 • 3ª ronda: del 1 d’abril al 12 de maig de 2019
 • 4ª ronda: del 13 de maig al 16 de juny de 2019

En el cas que hi hagi places disponibles, hi haurà una 5a ronda extraordinària.

 

 

Data límit de sol·licitud Resolució Admissió

Data límit de pagament (10%)

1a Ronda 17/02 28/02

14/03

2a Ronda 31/03 11/04

25/04

3a Ronda 12/05 23/05

06/06

4a Ronda 16/06 27/06

07/07

*Les rondes d’admissió estan subjectes a la disponibilitat de places

Els sol·licitants rebran una decisió per correu electrònic en les dates establertes. En cas que els directors ho considerin necessari, els aspirants preseleccionats poden ser citats per fer una entrevista amb els coordinadors del màster.

Un cop admesos, els candidats han d’abonar el 10 % de l’import de la matrícula com a paga i senyal en la data indicada per tal d’assegurar-se una plaça al màster.

Matrícula

Els alumnes admesos al màster han de completar el procés de matriculació a finals de setembre a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat un cop siguin a Barcelona. En el moment de matricular-se cal presentar els originals o les fotocòpies compulsades dels documents escanejats i enviats en la sol·licitud d’admissió.

Més informació sobre el procés de matrícula: Matrícula màsters i postgraus propis

Documentació necessària

En el cas d’estudiants amb titulacions universitàries espanyoles:

 • – Original o còpia compulsada del títol universitari i de l’expedient acadèmic.
 • – Fotocòpia del DNI.

En el cas d’estudiants amb titulacions universitàries estrangeres: *

 • – Original o còpia compulsada del títol universitari i de l’expedient acadèmic. Si aquests documents no estan en anglès, cal presentar-ne una traducció oficial legalitzada per via diplomàtica.
 • – Fotocòpia del passaport o del NIE.

 

* Per a més informació: Accés d’alumnes amb titulació universitària estrangera