Detall tesis

Aleida López Julià, "La influencia de los contenidos publicitarios en el engagement hacia las comunidades virtuales de marca"

Propera lectura | 30-09-2020

Aleida López Julià.

Títol: La influencia de los contenidos publicitarios en el engagement hacia las comunidades virtuales de marca

Programa: Empresa

Convocatòria de l'acte de defensa telemàtica de la tesi doctoral:

Dia: 30 de septembre de 2020

Hora: 11h

Lloc: De forma telemàtica. 

 

Qualsevol persona interessada en participar a l’acte de defensa publica telemàtica ho haurà̀ de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramès al president de la Comissió́ de Doctorat de la Facultat (vd.economia.empresa.recerca@ub.edu) o a l’OMD (doctorat.fee@ub.edu) amb una antelació́ mínima de 48 hores.


 

Tribunal:

President: Dr. Javier Sánchez García (Universitat Jaume I)

Secretari: Dr. Rubén Huertas García (Universitat  de Barcelona)

Vocal: Dr. Jorge Matute Vallejo (Universitat Ramon Llull)