Detall tesis

Aleida López Julià: "La influencia de los contenidos publicitarios en el engagement hacia las comunidades virtuales de marca"

Finalització de dipòsit | 25-07-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat d'Economia i Empresa es troba dipositada la tesi doctoral titulada «La influencia de los contenidos publicitarios en el engagement hacia las comunidades virtuales de marca» del Programa de Doctorat en Empresa, presentada per la Sra. Aleida López Julià, pel període de 7 dies  (del 18 de juliol de 2020 al 25 de juliol de 2020).

Qualsevol persona interessada en consultar la tesi doctoral en dipòsit haurà̀ d'enviar la sol·licitud mitjançant correu electrònic tramès al President de la Comissió́ de Doctorat de la Facultat (vd.economia.empresa.recerca@ub.edu) o a l’OMD (doctorat.fee@ub.edu).