Detall tesis

Daniel Daví Arderius, "Economic regulation and efficiency of electricity systems"

Propera lectura | 09-10-2020

Daniel Daví Arderius

Títol: "Economic regulation and efficiency of electricity systems"

Programa: Economia

Directora: Maria Teresa Costa Campí

Directora 2: Elisa Trujillo Baute

Tutor: José Andrés García Quevedo

Convocatòria de l'acte de defensa de la tesi doctoral:

Dia: 9 d'octubre de 2020

Hora: 11.00h

Lloc: de forma telemàtica. Qualsevol persona interessada en participar a l’acte de defensa publica telemàtica ho haurà̀ de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramès al President de la Comissió́ de Doctorat de la Facultat (vd.economia.empresa.recerca@ub.edu) o a l’OMD (doctorat.fee@ub.edu) amb una antelació́ mínima de 48 hores.

 

Tribunal:

President: Tooraj Jamasb (Copenhagen Business School)

Secretari: Jordi Teixidó (Universitat de Barcelona)

Vocal: Pablo del Río González (Universidad Autónoma de Madrid)