Detall tesis

Georgios Papadomichelakis, "Essays on the Economics of Social Dilemmas"

Propera lectura | 05-11-2020

Georgios Papadomichelakis

Títol: "Essays on the Economics of Social Dilemmas"

Programa: Economia

Tutora i Directora: Concepción Patxot

Director 2: Francesc Dilmé

Convocatòria de l'acte de defensa de la tesi doctoral:

Dia: 5 de novembre de 2020

Hora: 11.30h

Lloc: de forma telemàtica.

Qualsevol persona interessada en participar a l’acte de defensa publica telemàtica ho haurà̀ de sol·licitar amb una antelació́ mínima de 48 hores a través del següent formulari  https://bit.ly/37KdDhg

 

Tribunal:

President: Jesús Marín Solano (Universitat de Barcelona)

Secretari: Santiago Sánchez Pages (King's College London)

Vocal: Jordi Brandts (Institut Anàlisi Econòmica - CSIC)