Detall tesis

María Isabel de Frutos Llovet

Tesis doctorals | 04-09-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat d'Economia i Empresa es troba dipositada la tesi doctoral titulada «LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA FINANCIERA EN CATALUÑA. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS: ESTUDIO DE CASO» del Programa de Doctorat en Sociologia, presentada per la Sra. María Isabel de Frutos Llovet, pel període de 7 dies  (del 04 de septiembre de 2020 al 11 de septiembre de 2020).

Qualsevol persona interessada en consultar la tesi doctoral en dipòsit haurà̀ d'enviar la sol·licitud mitjançant correu electrònic tramès al President de la Comissió́ de Doctorat de la Facultat (vd.economia.empresa.recerca@ub.edu) o a l’OMD (doctorat.fee@ub.edu).