Detall tesis

Rosemary Elizabeth Kostic Cisneros: "Transferability of Successful Educational Actions of the Roma Women to the plural European Contexts"

Finalització de dipòsit | 03-09-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat d'Economia i Empresa es troba dipositada la tesi doctoral titulada «Transferability of Successful Educational Actions of the Roma Women to the plural European Contexts» del Programa de Doctorat en Sociologia, presentada per la Sra. Rosemary Elizabeth Kostic Cisneros, pel període de 7 dies  (del 27 de juliol de 2020 al 03 d'Agost de 2020).

Qualsevol persona interessada en consultar la tesi doctoral en dipòsit haurà̀ d'enviar la sol·licitud mitjançant correu electrònic tramès al President de la Comissió́ de Doctorat de la Facultat (vd.economia.empresa.recerca@ub.edu) o a l’OMD (doctorat.fee@ub.edu).