Gestió de processos del SAIQU

Estructura i mapa de processos

El següent mapa  inclou tots els processos que gestiona el SAIQU de la Facultat d’Economia Empresa, distingint entre processos estratègics, claus i de suport.  

Gestió del desenvolupament professional del personal

PEQ 062 Desenvolupament professional del professorat

 

Gestió dels recursos materials  i serveis

PEQ 110 Gestió i millora dels recursos materials

PEQ 120 Gestió i millora dels serveis

 

Gestió documental

PEQ 130 Gestió documental

Comparteix-ho: