Activitats formatives

El programa de doctorat ofereix activitats formatives de caràcter transversal i específica de cada àmbit. Algunes d’aquestes activitats estan destinades als doctorands de primer any i altres al conjunt de doctorands del programa.

La Facultat d’Educació organitza cada curs acadèmic dues Jornades de Doctorat amb l’objectiu de facilitar als investigadors i investigadores en formació la realització de les seves tesis, així com la seva actualització en diferents aspectes científics i metodològics.

Aquestes activitats quedaran recollides en el Document d'Activitats del Doctorand.

 

 

Convocatòria d'ajuts per a la participació en congressos, jornades i seminaris vinculats amb la realització de tesis doctorals (curs 2019-2020)

Resolució

Bases

* La sol·licitud dels ajuts s'ha de fer mitjançant el Campus Virtual

Comparteix-ho: