Equip humà

Coordinadora
Cristina Alonso Cano
cristina.alonso@ub.edu
93 403 50 50

Secretària de la Comissió Acadèmica
Mercedes Torrado Fonseca
mercedestorrado@ub.edu

Dra. Cristina Alonso Cano. Presidenta de la comissió i Representant del departament de Didàctica i Organització Educativa

Dra. Mercedes Torrado Fonseca. Secretària de la comissió i Representant del departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

Dr. Francisco Esteban Bara. Representant del departament de Teoria i Història de l'Educació

Dra. Mónica Gijón Casares. Coordinadora de la línia de recerca Ciutadania i valors

Dra. Beatriz Jarauta Borrasca. Coordinadora de la línia de recerca Formació docent i educació superior

Dra. Esther Luna González. Coordinadora de la línia de recerca Acció socioeducativa

Dra. María Virginia Matulic Domandzic. Representant de la UFR de Treball Social

Dra. Ariadna Munté Pascual. Coordinadora de la línia de recerca Treball social, serveis socials i política social

Dr. Enric Prats Gil. Coordinador de la línia de recerca Pensament pedagògic i teoria de l'educació

Dr. Joan-Anton Sánchez Valero. Coordinador de la línia de recerca Societat digital i educació: mitjans i tecnologies

Dra. Núria Serrat Antolí. Coordinadora de la línia de recerca Didàctica, organització i avaluació educativa

Dra. Amèlia Tey Teijón. Coordinadora de la línia de recerca Orientació i intervenció psicopedagògica

Comparteix-ho: