Matrícula

ESTUDIANTS QUE CONTINUEN ESTUDIS. Curs 2018-2019

L’automatrícula de doctorat va adreçada als doctorands que continueu els estudis en el mateix programa de doctorat. 

Requisits

  1.  Haver estat matriculat en el programa el curs 2017-2018.
  2. Tenir el Pla de recerca acceptat (doctorands que vau iniciar el programa al curs 2017-2018).
  3. Disposar de l'Informe favorable d’avaluació i seguiment anual del pla de recerca corresponent al curs 2017-2018.

Termini:  del 6 de setembre al 31 d'octubre de 2018.

 

IMPORTANT

En el cas que gaudiu d’una beca o ajut cal que feu la matrícula presencial al centre per tal que us sigui aplicada l’exempció corresponent.

En el cas que vulgueu modificar  director, tutor, línia, temps de dedicació i/o centre de matrícula heu de fer la matrícula presencial al centre que us correspongui adjuntant la documentació que calgui. Consulteu la informació de matrícula

INICIAR AUTOMATRÍCULA

 

ESTUDIANTS NOU ACCÉS. Curs 2018-2019

Heu de demanar dia i hora a través de l'agenda per formalitzar la matrícula de doctorat a la secretaria.

Lloc: Secretaria d’Estudiants i Docència

Calendari:

Primer període: del 15 al 31 d'octubre de 2018
Segon període: de l'1 al 15 de març de 2019

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13:30 hores

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR PER LA MATRÍCULA

Sol·licitud de matrícula, emplenada i signada, per l’interessat
Document de compromís, degudament emplenat i signat

Comparteix-ho: