Matrícula

ESTUDIANTS QUE CONTINUEN ESTUDIS. Curs 2021-2022

L’automatrícula de doctorat va adreçada als doctorands que continueu els estudis en el mateix programa de doctorat. 

Requisits

  1.  Tenir el Pla de recerca acceptat (doctorands que vau iniciar el programa al curs 2020-2021).
  2. Disposar de l'Informe favorable d’avaluació i seguiment anual del pla de recerca corresponent al curs 2020-2021.

Termini:  del 13 de setembre al 31 d'octubre de 2021.

 

IMPORTANT

En el cas que gaudiu d’una beca o ajut cal que feu la matrícula presencial al centre per tal que us sigui aplicada l’exempció corresponent.

En el cas que vulgueu modificar  director, tutor, línia, temps de dedicació i/o centre de matrícula heu de fer la matrícula presencial al centre que us correspongui adjuntant la documentació que calgui.

INICIAR AUTOMATRÍCULA

 

ESTUDIANTS NOU ACCÉS. Curs 2021-2022

Calendari:

Primer període: del 13 de setembre al 31 d'octubre de 2021
Segon període: del 11 de febrer al 11 de març de 2022

 

Automatrícula:

INICIAR AUTOMATRÍCULA

Documentació que cal lliurar:

Document de compromís, degudament emplenat i signat

 

Comparteix-ho: