Matrícula

ESTUDIANTS QUE CONTINUEN ESTUDIS. Curs 2020-2021

L’automatrícula de doctorat va adreçada als doctorands que continueu els estudis en el mateix programa de doctorat. 

Requisits

  1.  Tenir el Pla de recerca acceptat (doctorands que vau iniciar el programa al curs 2019-2020).
  2. Disposar de l'Informe favorable d’avaluació i seguiment anual del pla de recerca corresponent al curs 2019-2020.

Termini:  del 7 de setembre al 31 d'octubre de 2020.

 

IMPORTANT

En el cas que gaudiu d’una beca o ajut cal que feu la matrícula presencial al centre per tal que us sigui aplicada l’exempció corresponent.

En el cas que vulgueu modificar  director, tutor, línia, temps de dedicació i/o centre de matrícula heu de fer la matrícula presencial al centre que us correspongui adjuntant la documentació que calgui.

INICIAR AUTOMATRÍCULA

 

ESTUDIANTS NOU ACCÉS. Curs 2020-2021

Calendari:

Primer període: del 7 de setembre al 31 d'octubre de 2020
Segon període: del 12 de febrer al 12 de març de 2021

 

Automatrícula:

INICIAR AUTOMATRÍCULA

Documentació que cal lliurar:

Document de compromís, degudament emplenat i signat

 

Comparteix-ho: