Objectius

  • Proporcionar als doctorands els conceptes fonamentals i les metodologies de recerca emprades en la didàctica de les àrees curriculars (matemàtiques, ciències experimentals, llengua i literatura, ciències socials, història, geografia, educació visual i plàstica, i educació musical), de l’escola rural i el territori, i del patrimoni i el turisme cultural.
  • Capacitar als investigadors amb eines perquè puguin dissenyar, desenvolupar i valorar, individualment i en equip, projectes de recerca en aquests àmbits i transferir els resultats a la pràctica educativa o professional.
Comparteix-ho: