Equip humà

Coordinació

Coordinador

Vicenç Font Moll
vfont@ub.edu

Secretari de la Comissió Acadèmica

Francisco Javier Diez Palomar
jdiezpalomar@ub.edu

Responsables de les línies de recerca

· Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials a l'educació reglada i no reglada

Concepción Fuentes Moreno
conchafuentes@ub.edu

· Didàctica de la Llengua i la Literatura

Joan Perera Parramon
jperera@ub.edu

· Didàctica del Patrimoni, les Arts i el Turisme Cultural

Maria Feliu Torruella
mfeliu@ub.edu

· Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals

Vicenç Font Moll
vfont@ub.edu

Dr. Vicenç Font Moll. Coordinador del programa

Dr. Francisco Javier Diez Palomar. Secretari de la comissió

Dr. Joan Perera. Responsable de la línia de recerca Didàctica de la Llengua i la Literatura

Dr. Francisco José Cantero Serena. Línia de recerca Didàctica de la Llengua i la Literatura

Dra. Maria Feliu Torruella. Responsable de la línia de recerca Didàctica del Patrimoni, les Arts i el Turisme Cultural

Dra. Carolina Martin Piñol. Línia de recerca Didàctica del Patrimoni, les Arts i el Turisme Cultural

Dra. Concepción Fuentes Moreno. Responsable de la línia de recerca Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials a l'Educació Reglada i no Reglada

Dr. Vicenç Font. Responsable de la línia de recerca Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals

 

Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials en l’educació reglada i no reglada
Boix Tomàs, Roser
Feliu Torruella, Maria
Fuentes Moreno, Concepción
Hernàndez Cardona, Francesc Xavier
Prats Cuevas, Joaquim
Santacana Mestre, Juan

Didàctica de la Llengua i la Literatura
Ambrós Pallares, Alba
Bordons de Porrata-Doria, Glòria
Cantero Serena, Francisco José
Carrasco Perea, Encarnación
Fons Esteve, Montserrat
Font Rotchés, Maria Dolors
Fullana Rivera, Natalia
Gonzalez Argüello, Vicenta
Palou Sangrà, Juli
Perera Parramon, Joan
Pujolà Font, Joan Tomàs
Rosado Villegas, Elisa  

Didàctica del Patrimoni, les Arts i el Turisme Cultural
Burset Burillo, Sílvia
Elgström Misol, Edmon
Feliu Torruella, Maria
González Mediel, Olga
Gustems Carnicer, José
Hernàndez Cardona, Francesc Xavier
Martín Piñol, Carolina
Santacana Mestre, Juan

Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals
Barquero Farràs, Berta
Castelló Escandell, José
Díez Palomar, Francisco Javier
Font Moll, Vicenç
Giménez Rodríguez, Joaquín
Puigcerver Olivan, Manuel

Comparteix-ho: