Equip humà

Coordinador

Vicenç Font Moll (vfont@ub.edu)

Secretari de la Comissió Acadèmica

Francisco Javier Diez Palomar (jdiezpalomar@ub.edu)

Dr. Vicenç Font Moll. Coordinador del programa

Dr. Francisco Javier Diez Palomar. Secretari de la comissió

Dr. Joan Perera. Responsable de la línia de recerca Didàctica de la Llengua i la Literatura

Dr. Francisco José Cantero Serena. Línia de recerca Didàctica de la Llengua i la Literatura

Dra. Carolina Martin PiñolResponsable de la línia de recerca Didàctica del Patrimoni, les Arts i el Turisme Cultural

Dra. Concepción Fuentes Moreno. Responsable de la línia de recerca Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials a l'Educació Reglada i no Reglada

Dr. Vicenç Font. Responsable de la línia de recerca Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals

Comparteix-ho: