Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Educació Social

Plans docents

Relació d'assignatures 2023-2024

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Acció Socioeducativa als Serveis Socials OT 2n semestre 6
Acció Socioeducativa amb Gent Gran OT 2n semestre 3
Acció Socioeducativa en Centres Residencials OT 1r semestre
2n semestre
6
Acció Socioeducativa en el Món Escolar OT 2n semestre 6
Acció Socioeducativa en Situacions d'Inclusió i Exclusió Social OB 2n semestre 6
Àmbits Professionals Actuals i Emergents OB 1r semestre 6
Anàlisi de les Relacions Educatives OB 1r semestre 6
Animació Sociocultural i Educació en el Temps Lliure OB 2n semestre 6
Antropologia Cultural FB 2n semestre 6
Art i Cultura en l'Educació Social OB 2n semestre 6
Arts Visuals i Plàstiques i Educació Social OT 2n semestre 3
Atenció Socioeducativa a Famílies i Infància OT 2n semestre 6
Comunicació Interpersonal i Social en l'Exercici Professional OB 1r semestre 6
Cos i Teatre OT 1r semestre
2n semestre
3
Desenvolupament Comunitari OB 1r semestre 6
Direcció i Gestió de Serveis Socioeducatius OB 1r semestre 6
Discapacitat i Salut Mental OT 1r semestre 6
Disseny i Innovació de l'Acció Socioeducativa OB 2n semestre 6
Drets Humans i Marcs Legals de l'Educació Social FB 2n semestre 6
Educació de Persones Adultes OB 2n semestre 6
Educació, Formació i Salut OT 1r semestre 3
Educació per al Desenvolupament i la Cooperació OT 2n semestre 6
Educació Social: Interrogants i Reptes de Futur OB 1r semestre 6
Esport i Joc OT 2n semestre 6
Ètica, Valors i Educació Social OB 1r semestre 6
Exclusió Social, Conflicte i Mediació OB 1r semestre 6
Fonaments Didàctics de l'Acció Socioeducativa FB 1r semestre 6
Gènere i Diferència Sexual OT 1r semestre 6
Habilitats Socials: Intervenció i Programes OT 2n semestre 3
Història de l'Educació Social FB 1r semestre 6
Identitat i Desenvolupament Professional OB 1r semestre 6
Inserció i Orientació Sociolaboral OT 1r semestre 6
Interculturalitat i Immigració OT 1r semestre
2n semestre
3
Investigació Socioeducativa OB 1r semestre 6
Joves i Educació Social OT 2n semestre 3
L'Educació Social a Europa OT 2n semestre 3
Música i Educació Social OT 2n semestre 3
Pedagogia Social OB 1r semestre 6
Planificació i Avaluació de Serveis Socioeducatius OB 1r semestre 6
Polítiques Socials i Educatives FB 1r semestre 6
Pràctiques Externes PR Anual 24
Psicologia del Desenvolupament FB 2n semestre 6
Psicologia Social i de les Organitzacions FB 2n semestre 6
Recerca i Avaluació en el Camp Socioeducatiu FB 2n semestre 6
Resolució de Conflictes: les Pràctiques Restauratives OT 2n semestre 3
Societat, Salut i Drogues OT 2n semestre 3
Sociologia de l'Educació FB 2n semestre 6
Supervisió de Pràctiques Externes PR Anual 6
Teories i Institucions Educatives FB 1r semestre 6
Treball de Fi de Grau TR Anual 12
Usos, Possibilitats i Límits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació OB 1r semestre 6
Comparteix-ho: