Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Educació Social

Treball final de grau

Presentació

El Treball de Fi de Grau en Educació Social és una tasca acadèmica orientada i tutoritzada (tutors interns i tutors externs) que realitza individualment l’estudiant per desenvolupar un projecte interdisciplinari i personalitzat d’Educació Social relacionat amb la recerca teòrica i /o pràctica així com de creació i producció de materials i recursos; o de disseny i implementació d’ activitats i projectes d’innovació, i emprenedoria social orientats cap a la transferència de coneixement. En la seva majoria relacionats amb agents socioeducatius externs, a través del qual l’estudiant integra els coneixements i les competències apreses al llarg del Grau, es defensa i avalua davant d’un tribunal, tot afavorint la millora de la inserció laboral i professional i el retorn social de la Universitat. En casos molt justificats el TFG podrà tenir una caràcter grupal.

- Avaluar de forma integrada les competències assolides per l’estudiant en el grau
- Potenciar un procés de reflexió disciplinar-interdisciplinar, complexa, crítica, creativa i prospectiva en l’estudiant
- Fomentar la transferència de coneixement i el retorn social entre la Universitat i la societat
- Visibilitzar, identificar i fer conèixer la feina del educadors/res social a la societat
- Potenciar les relacions entre la Universitat i els agents externs
- Millorar la formació de competències per l´ elaboració de projectes
- Potenciar la producció creativa de materials, recursos i tecnologies per a l’Educació Social
- Afavorir la inserció laboral i la professionalització de qualitat

Pla docent.

Anna Escofet (annaescofet@ub.edu)
Emma Quiles (emma.quiles@ub.edu)
Inés Massot (imassot@ub.edu)

Comparteix-ho: