Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Educació Social

Avaluació

Com a norma general, l'avaluació ha de ser continuada (art.4.3 de la Normativa reguladora de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges). En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d'una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única. En el pla docent de cada assignatura trobareu la informació sobre cada una d'aquestes dues modalitats.

Exàmens

Podeu consultar el dia, l'hora i l'aula de l'avaluació i reavaluació clicant sobre cadascuna de les assignatures que trobareu a l'apartat d'horaris del vostre curs.

Avaluació única

Consulteu el procediment per a l'avaluació única en aquest enllaç.

Comparteix-ho: