Tria de menció dels estudis de mestre/a

Qui pot triar menció?

Podrà triar menció l'alumnat que està en la situació de poder finalitzar els estudis el curs vinent. D'acord a aquest criteri, formarà part del cens l'alumnat que tingui superats:

114 crèdits al grau de Mestre d’Educació Infantil
132 crèdits al grau de Mestre d’Educació Primària
Doble Itinerari: 174 crèdits al grau de Mestre d'Educació Infantil

No formarà part del cens l'alumnat que hagi triat menció en cursos anteriors.

Per prova d'accés, en el cas de la Menció en Llengües Estrangeres i la Menció en Educació Musical.

L'estudiant que supera la prova de nivell obté plaça a la menció a la qual ha optat, no ha de fer la preinscripció.

En cas de presentar-se a les dues proves i superar-les ha de comunicar per correu electrònic a graus.educacio@ub.edu la menció que vol cursar. 

Si, malgrat haver passat la prova de nivell, decideix preinscriure's a una menció sense prova i obté plaça, aquesta última es converteix en la tria vinculant. 

Per preinscripció, per a la resta de mencions. 

Només es triarà una menció i aquesta és vinculant per a la matrícula.

L’ordre de tria s’estableix en funció de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic. Aquesta es calcularà tenint en compte les assignatures superades fins el primer semestre del curs de la tria. En cas d'empat s'utilitzarà el cognoms i nom començant per la lletra que cada any sorteja la Generalitat de Catalunya per als seus processos. Per al 2019 es començarà per la lletra "Y"

Calendari

Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés - Formulari electrònic -
del 15 de març (a partir de les 10h) al 19 de març de 2019

Publicació preinscrits a la prova d'accés amb dia, hora i lloc de la prova
Llistat  25 de març de 2019 

Procediment i Calendari de la prova

Abans del 31 de març de 2019, enviament a la coordinadora de la menció, Olga Gonzalez: ogmediel@gmail.com 

- Títol de Grau Mig o Superior del conservatori (si s'escau) (L'alumnat que estigui en possessió del Títol del conservatori NO haurà de fer cap prova, seran admesos directament)

- VIDEO gravat a casa, curt (5’ màxim en total), on l’aspirant es mostri fent dues intervencions musicals: una peça (o fragment) vocal i una altra instrumental (qualsevol instrument), d’estil, caràcter i suport completament lliure.

 

Dia de la prova: Descripció i Documentació que cal portar

11 d'abril de 2019

- Portar un breu Currículum Vitae en relació a la seva formació musical.

- Lectura d’un petit fragment melòdic i un altre rítmic, extret del material musical infantil escolar, el mateix dia de la prova (amb temps de preparació).

Publicació llistat definitiu d'admesos a la menció

23 d'abril de 2019  Llistat

Calendari

Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés - Formulari electrònic -
del 15 de març (a partir de les 10h) al 19 de març de 2019

Publicació llistat d'admesos a la prova d'accés
Llistat  25 de març de 2019

Les entrevistes tindran lloc al departament d'Educació Lingüística i Literària, i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de les Matemàtiques. Edifici de Llevant, primer pis (Despatxos 147 i 149).

Es prega als estudiants / les estudiants que estan fent una estada a l'estranger, i no puguin ser a Barcelona el dia de l'entrevista, que es posin en contacte amb la professora Isabel Civera: icivera@ub.edu

Prova
Dies: 29 de març i 5 d'abril de 2019
Hora i lloc entrevistes prova Llengües Estrangeres - pendent de publicació
Si no podeu assistir a l'hora assignada comuniqueu-vos amb la coordinació  icivera@ub.edu

Publicació resultat prova
26 d'abril de 2019 Llistat
    

Documentació que cal portar el dia de la prova:

Un resum del CV (amb informació sobre cursos d’anglès, certificats, estades a països de parla anglesa, etcètera)

La prova consistirà en:

Una entrevista en anglès obligatòria per a tots els candidats (entre 5 i 10 minuts)
 

Llistat provisional
19 de març de 2019
    Mestre/a d'Educació Infantil
    Mestre/a d'Educació Primària
    Doble Itinerari Infantil/Primària

Incidències llistat provisional
del 20 al 24 de març de 2019
    Formulari incidències

Llistat definitiu amb hora d’accés a l’aplicatiu
5 d'abril de 2019 a partir de les 14h
    Mestre d'Educació Infantil
    Mestre d'Educació Primària
    Doble Itinerari Infantil/Primària

Preinscripció Tria de menció

Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària:
3 de maig de 2019 a partir de les 10h     enllaç aplicatiu

Doble Itinerari Infantil/Primària:
10 de maig de 2019 a partir de les 10h    enllaç aplicatiu

Publicació provisional de la preinscripció
10 de maig de 2019 a partir de les 14h
    Mestre d'Educació Infantil
    Mestre d'Educació Primària

164 de maig de 2019 a partir de les 14h
    Doble Itinerari Infantil/Primària

Incidències procés preinscripció
del 10 al 14 de maig de 2019
    Mestre/a d'Educació Infantil missatge a cap_ei@ub.edu
    Mestre/a d'Educació Primària missatge a cap_ep@ub.edu

del 17 al 20 de maig de 2019
    Doble Itinerari Infantil/Primària missatge a aambros@ub.edu

Publicació definitiva de la preinscripció
22 de maig de 2019
    Llistat definitiu Menció Graus Mestre Ed. Infantil, Mestre Ed. Primària i Itinerari Simultani

Comparteix-ho: