Tria de menció dels estudis de mestre/a

Anul·lació sessions informatives

Degut al moment excepcional en què ens trobem en relació al COVID-19, la Facultat d’Educació ha decidit suspendre la presentació de mencions per al curs 2020-2021 prevista per divendres 13 de març de 2020 per la concentració d’estudiants que s’hi esperaven.

Qui pot triar menció?

Podrà triar menció l'alumnat que està en la situació de poder finalitzar els estudis el curs vinent. D'acord a aquest criteri, formarà part del cens l'alumnat que tingui superats al primer semestre d'aquest curs:

 • Mestre d’Educació Infantil: 132 crèdits  (l'alumnat que tingui superats entre 114 i 132 crd, podran demanar autorització a Cap d'estudis explicant la seva situació mitjançant aquest formulari del 20 al 25 de març de 2020)
 • Mestre d’Educació Primària: 132 crèdits 
 • Doble Itinerari: 174 crèdits  al grau de Mestre d'Educació Infantil
   

No formarà part del cens l'alumnat que hagi triat menció en cursos anteriors.

FAQS-Preguntes més freqüents

Per prova d'accés, en el cas de la Menció en Llengües Estrangeres i la Menció en Educació Musical.

L'estudiant que supera la prova de nivell obté plaça a la menció a la qual ha optat, no ha de fer la preinscripció.

En cas de presentar-se a les dues proves i superar-les ha de comunicar per correu electrònic a graus.educacio@ub.edu la menció que vol cursar. 

Si, malgrat haver passat la prova de nivell, decideix preinscriure's a una menció sense prova i obté plaça, aquesta última es converteix en la tria vinculant. 

Per preinscripció, per a la resta de mencions. 

Només es triarà una menció i aquesta és vinculant per a la matrícula.

L’ordre de tria s’estableix en funció de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic. Aquesta es calcularà tenint en compte les assignatures superades fins el primer semestre del curs de la tria. En cas d'empat s'utilitzarà el cognoms i nom començant per la lletra que cada any sorteja la Generalitat de Catalunya per als seus processos. Per al 2020 es començarà per la lletra "E"

Calendari

Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés - Formulari electrònic -
del 14 de març (a partir de les 10h) al 29 de març de 2020

Publicació preinscrits a la prova d'accés amb dia, hora i lloc de la prova
2 d'abril de 2020 llistat d'inscrits

Procediment i Calendari de la prova

Abans del 22 de març de 2020, enviament a la coordinadora de la menció, Olga Gonzalez: ogmediel@gmail.com 

- Títol de Grau Mig o Superior del conservatori (si s'escau) (L'alumnat que estigui en possessió del Títol del conservatori NO haurà de fer cap prova, seran admesos directament)

- VIDEO gravat a casa, curt (5’ màxim en total), on l’aspirant es mostri fent dues intervencions musicals: una peça (o fragment) vocal i una altra instrumental (qualsevol instrument), d’estil, caràcter i suport completament lliure.

 

Dia de la prova: Descripció i Documentació que cal portar

17 d'abril de 2020 - pendent de conformació

- Portar un breu Currículum Vitae en relació a la seva formació musical.

- Lectura d’un petit fragment melòdic i un altre rítmic, extret del material musical infantil escolar, el mateix dia de la prova (amb temps de preparació).

Publicació llistat Resolució prova de la menció

12 de maig de 2020 - llistat 

Calendari

Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés - Formulari electrònic -
del 14 de març (a partir de les 10h) al 29 de març de 2020

Publicació llistat d'admesos a la prova d'accés
 2 d'abril de 2020 llistat d'inscrits  

Realització de la prova

Us comuniquem que degut a la situació excepcional de confinament en la que ens trobem pel Covid’19 , 
NO es podran fer presencialment les proves d’accés per a la menció en Llengües estrangeres.

Per aquest motiu us demanem que ens feu arribar a l’adreça de correu graus.educacio@ub.edu
des del 17 i fins al 23 d’abril

 • currículum Breu explicació del vostre currículum en anglès, posant èmfasi en els aspectes relacionats amb l'aprenentatge de la llengua anglesa, així com en l'experiència en l'ensenyament d'aquesta matèria (en classes extraescolars, colònies, etc.).
 • i en cas d’haver superat, com a mínim, el First Certificate o equivalent, la documentació que ho acrediti.

 

Els criteris que es tindran en compte per a poder cursar la menció seran:

 1. Currículum 
 2. Estar en possessió del títol d’anglès , com a mínim, del  First Certificate o equivalent
 3. Nota de l’assignatura:
  Llengua Anglesa per a l’Ensenyament”(Primària) o
  Llengua Estrangera per a l'Ensenyament: Anglès” (Infantil)
 4. Entrevista si s’escau

En cas que sigui necessari realitzar una entrevista, en breu ens posarem en contacte amb vosaltres per indicar el dia i l'hora en que tindrà lloc.

 

Publicació resultat prova
21 de maig de 2020 - Llistat
 

Llistat provisional
19 de març de 2020
    Mestre/a d'Educació Infantil
    Mestre/a d'Educació Primària
    Doble Itinerari Infantil/Primària

Incidències llistat provisional
del 19 al 25 de març de 2020
    Formulari incidències

Llistat definitiu   (no publiquem dia i hora d'accès a la tria, donat que encara estem pendents de confirmar quan tindrà lloc,)
2 d'abril de 2020 a partir de les 14h
    Mestre d'Educació Infantil
    Mestre d'Educació Primària
    Doble Itinerari Infantil/Primària

Preinscripció Tria de menció  Avís canvi de data. L'hora assignada, la podeu consultar entrant a l'aplicatiu 

Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària:
Dilluns 22 de juny de 2020      enllaç aplicatiu  

Doble Itinerari Infantil/Primària:
Dilluns 15 de juny de 2020      enllaç aplicatiu 

Publicació provisional de la preinscripció
30 de juny de 2020
    Llistat provisional Menció - Graus Mestre Ed. Infantil, Mestre Ed. Primària i Itinerari Simultani

Incidències procés preinscripció
del 1 al 5 de juliol de 2020 
    Mestre/a d'Educació Infantil missatge a cap_ei@ub.edu
    Mestre/a d'Educació Primària missatge a cap_ep@ub.edu
    Doble Itinerari Infantil/Primària missatge a aambros@ub.edu

Publicació definitiva de la preinscripció
13 de juliol de 2020 
    Llistat definitiu Menció Graus Mestre Ed. Infantil, Mestre Ed. Primària i Itinerari Simultani

Pregunta

He vist que el meu NIUB ja està a la llista provisional, he de fer alguna cosa més?

Resposta

Sí, consultar la llista definitiva i entrar a la tria de menció la data que marqui el calendari que trobaràs a la pàgina tria de menció pestanya Calendari de preinscripció per a la resta de mencions

Pregunta

Tinc menys crèdits dels que es demanen. Encara estic a temps de ser inclòs/a al llistat?

Resposta

Depèn del nombre de crèdits que tens cursats i de quants et falten. Adreça't a graus.educacio@ub.edu perquè facin una primera valoració del teu expedient

Pregunta

No aparec al llistat de la tria de mencions què he de fer?

Resposta

Has d’adreçar-te a secretaria graus.educacio@ub.edu per esbrinar-ne el motiu (impagament de matrícula, insuficiència de crèdits superats, etc.)

Pregunta

Puc fer la preinscripció d'altres mencions si m'he inscrit a les proves de música i/o anglès?

Resposta

Sí, si et preinscrius a una menció sense prova i obtens plaça, aquesta es converteix en la tria vinculant encara que hagis aprovat les proves per accedir a les Mencions d’Educació Musical i/o Llengües Estrangeres (Anglès)

Pregunta

En el cas de no superar la prova d’accés de música i/o anglès, puc triar les mencions sense prova? 

Resposta

Sí, d’acord amb el calendari la tria de mencions sense prova es realitza una vegada s’han publicat els resultats de les proves d’accés a les mencions de Llengües Estrangeres i Educació Musical

Pregunta

Vaig matricular el reconeixement acadèmic de 6 crèdits. Ponderaran al meu expedient?

Resposta

No. El reconeixement acadèmic de 6 crèdits no tenen qualificació ni ponderen a l'expedient de l'alumne.

 Pregunta

Vaig matricular el reconeixement acadèmic de 6 crèdits, de quines assignatures optatives m’he de matricular?

Resposta

A totes les mencions, excepte Aprofundiment curricular, a més de les optatives obligatòries s’han de superar nou crèdits optatius (tres assignatures de tres crèdits), al tenir matriculats els sis crèdits del reconeixement acadèmic només hauràs de matricular una de les assignatura de tres crèdits ofertes per superar els nou crèdits optatius.

Pregunta

Quines assignatures he de cursar si tinc crèdits reconeguts pel CFGS Tècnic superior d’activitats físiques i esportives?

Resposta

Si et matricules de la Menció d’Educació Física només hauràs de cursar les tres assignatures de 6 crèdits

Si optes per una altra menció, excepte Aprofundiment curricular, hauràs de cursar les tres assignatures de 6 crèdits i una de les de 3 crèdits.

Si et matricules de la menció d’Aprofundiment Curricular has de cursar quatre de les assignatures optatives “obligades de menció” de 6 crèdits ofertes

Comparteix-ho: