Avaluació única

Com a norma general, l'avaluació ha de ser continuada (art.10.1 de la Normativa reguladora dels plans docent de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges). En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d'una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única.

L'estudiant que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar aquest formulari i lliurar-lo signat i per duplicat al seu professor o professora, que li retornarà una còpia.

Terminis per presentar la sol·licitud per al curs 2020-2021

    1r semestre finalitza el dia 28 d'octubre de 2020
    2n semestre finalitza el  5 de març de 2021

En el pla docent de cada assignatura trobareu la informació sobre cada una d'aquestes dues modalitats.

Educació Social
Mestre d'Educació Infantil
Mestre d'Educació Primària
Pedagogia
Treball Social

Comparteix-ho: