Trasllat d'expedient

El Reial Decret 412/2014, de 6 de juny s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Les sol·licituds de places d'estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials, seran resoltes pel degà/na de la Facultat (per delegació del rector).

Poden sol·licitar l'admissió per aquesta via:

persones amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la UB que desitgin canviar d'ensenyament
persones amb estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a altres universitats que desitgin iniciar un ensenyament de Grau a la UB.

 

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL TRÀMIT

El tràmit consta de dues parts, la Sol·licitud de reconeixement de crèdits i l'Admissió a l'ensenyament. En el cas de la nostra facultat es sol·licita en un mateix document.

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 al 29 de maig de 2020

La sol·licitud de reconeixement suposa el pagament d'una taxa de 54,54€.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS:

Enviar al correu de Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat d'Educació graus.educacio@ub.edu, la sol·licitud emplenada juntament amb la següent documentació escanejada:

  • Sol·licitud de reconeixement de crèdits i d'admissió

  • Fotocòpia DNI/NIE/Passaport vigent

  • Certificat acadèmic o Expedient Acadèmic en el cas de l'alumnat de la UB *

  • Pla d’estudis de la titulació d’origen: ha d’especificar les matèries a les quals pertanyen les assignatures *

  • El link dels plans docents de les assignatures aprovades 

  • Document de superació de les PAP (Prova d'Aptitud Personal) en el cas de sol·licituds als graus de Mestre d'Educació Infantil, Mestre d'Educació Primària i Itinerari Simultani d'Ed. Infantil i Ed. Primària.  Més Informació Generalitat Catalunya

* En el cas de demanar el trasllat pel Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària, la documentació a presentar serà d'ambdós ensenyaments

En rebre la vostra sol·licitud, la secretaria us farà arribar el corresponent rebut de pagament de la taxa de 54,54 €
Un cop efectuat el pagament haureu de enviar el comprovant al correu graus.educacio@ub.edu, perquè la vostra petició pugui ser valorada

Resolució: La resolució de les sol·licituds es realitzarà com a màxim el 6 de juliol de 2020
La comunicació d’aquesta resolució, degut a aquesta situació excepcional, serà per correu postal o be mitjançant correu electrònic.

 

ADMISSIÓ

Els òrgans corresponents de la Facultat resoldran les sol·licituds d’admissió de l'alumnat al qual s'hagin reconegut 30 o més crèdits. 
En el cas del trasllat pel Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària han de tenir reconeguts 42 o més crèdits, i procedir de l'itinerari simultàni Infantil i Primària 

La resolució de la sol·licitud d’admissió es realitzarà com a màxim el dia 6 de juliol de 2020

Oferta d’estudis i nombre de places (2% màxim) Aprovat per la Comissió Acadèmica per al curs 2020-2021

Pedagogia: 6 places
Treball Social: 6 places
Educació Social: 4 places
Mestre d’Educació: Infantil 4
Mestre d’Educació Primària: 10
Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària: 1

Criteris de priorització de les sol·licituds de plaça  (Aprovats per la Comissió Acadèmica de la Facultat)

1r Nombre de crèdits reconeguts
2n Nota mitjana de l’expedient d’origen
3r Nombre de crèdits reconeguts de Formació Bàsica i Obligatòries

IMPORTANT:

L’alumnat amb menys crèdits reconeguts dels necessaris haurà de sol·licitar plaça mitjançant preinscripció universitària.
El fet de de tenir reconeguts els crèdits necessaris no atorga dret a plaça.
En tot cas es recomana a l'alumnat interessat que també sol·liciti l'admissió mitjançant preinscripció universitària.

 

  • Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:
     

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Tel. 93 223 03 23 / 93 223 25 91
Fax 93 552 71 20
Bústia de contacte

Comparteix-ho: