Trasllat d'expedient

El Reial Decret 412/2014, de 6 de juny s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Les sol·licituds de places d'estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials, seran resoltes pel degà/na de la Facultat (per delegació del rector).

Poden sol·licitar l'admissió per aquesta via:

persones amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la UB que desitgin canviar d'ensenyament
persones amb estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a altres universitats que desitgin iniciar un ensenyament de Grau a la UB.

El tràmit consta de dues parts, la sol·licitud de reconeixement de crèdits i l'admissió a l'ensenyament. En el cas de la nostra facultat es sol·licita en un mateix document.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL TRÀMIT

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 31 de maig de 2019

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS:

Ompliu i imprimiu la sol·licitud de reconeixement de crèdits i d'admissió i entregueu-la a la Secretaria d'Estudiants i Docència, acompanyada de la documentació que s'indica. La sol·licitud de reconeixement suposa el pagament d'una taxa de 54,54€.

El pagament es pot fer directament a la Secretaria, amb targeta de crèdit, o a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores de la UB amb el rebut que cal recollir prèviament a la Secretaria.

L’alumnat que no pugui demanar el trasllat presencialment a la secretaria pot autoritzar a una altra persona a fer-ho en el seu nom.

En el cas que cap altra persona es pugui desplaçar al centre podeu enviar un missatge a l’adreça graus.educacio@ub.edu, juntament amb una fotocòpia del DNI, per tal que us enviem el rebut de l’estudi de reconeixement per al seu pagament. La documentació requerida l’heu d’enviar per correu postal certificat a l’adreça: Facultat d’Educació - Secretaria d’Estudiants i Docència - 3a pl Edifici de Migdia - Passeig de la Vall d’Hebron, 171 – 08035 Barcelona

Documentació necessària a presentar en la Secretaria de la Facultat

1. Sol·licitud de reconeixement i justificant del pagament de les taxes
2. Certificat acadèmic o Expedient Acadèmic en el cas de l'alumnat de la UB *
3. Fotocòpia DNI/NIE/Passaport vigent
4. Pla d’estudis de la titulació d’origen: ha d’especificar les matèries a les quals pertanyen les assignatures *
5. Pla docent de les assignatures aprovades *
6. Document de superació de les PAP (Prova d'Aptitud Personal) en el cas de sol·licituds als graus de Mestre d'Educació Infantil, Mestre d'Educació Primària i Itinerari Simultani d'Ed. Infantil i Ed. Primària.  Més Informació Generalitat Catalunya
* En el cas de demanar el trasllat pel Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària, la documentació a presentar serà d'ambdós ensenyaments

La documentació acadèmica ha d'estar segellada pel centre de procedència

Resolució: La resolució de les sol·licituds es realitzarà com a màxim el 30 de juny i es comunicarà per correu postal

ADMISSIÓ

Els òrgans corresponents de la Facultat resoldran les sol·licituds d’admissió de l'alumnat al qual s'hagin reconegut 30 o més crèdits. 
En el cas del trasllat pel Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària han de tenir reconeguts 42 o més crèdits, i procedir de l'itinerari simultàni Infantil i Primària 

La resolució de la sol·licitud d’admissió es realitzarà com a màxim el dia 30 de juny i es comunicarà per correu postal.

Oferta d’estudis i nombre de places (2% màxim) Aprovat per la Comissió Acadèmica per al curs 2019-2020

Pedagogia: 6 places
Treball Social: 6 places
Educació Social: 4 places
Mestre d’Educació: Infantil 4
Mestre d’Educació Primària: 10
Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària: 1

Criteris de priorització de les sol·licituds de plaça  (Aprovats per la Comissió Acadèmica de la Facultat de data 3 de febrer de 2017)

1r Nombre de crèdits reconeguts
2n Nota mitjana de l’expedient d’origen
3r Nombre de crèdits reconeguts de Formació Bàsica i Obligatòries

IMPORTANT:

L’alumnat amb menys crèdits reconeguts dels necessàris haurà de sol·licitar plaça mitjançant preinscripció universitària.
El fet de de tenir reconeguts els crèdits necessaris no atorga dret a plaça.
En tot cas es recomana a l'alumnat interessat que també sol·liciti l'admissió mitjançant preinscripció universitària.

 

  • Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:
     

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Tel. 93 223 03 23 / 93 223 25 91
Fax 93 552 71 20
Bústia de contacte

Comparteix-ho: