Registre UB

La Secretaria de la Facultat ofereix el servei de registre d’entrada de tots els documents que els particulars desitgin fer arribar a qualsevol òrgan, unitat, càrrec o professor de la Universitat de Barcelona.

La Secretaria donarà entrada del document mitjançant l’aplicació oficial de Registre de la Universitat de Barcelona, n’acusarà recepció per escrit i lliurarà el corresponent justificant a l’interessat.

L’horari d’atenció del Registre UB situat a la Secretaria és de 9:00h a 14:00h, de dilluns a divendres.

VACANCES DE NADAL I SETMANA SANTA (es mantindrà el servei a l’Oficina de Registre general de la Universitat de Barcelona)
AGOST: tancat

D’altra banda, segons conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, es dona el reconeixement de l’oficialitat del registre general de la Universitat de Barcelona per a la presentació de documents adreçats a l’Administració de la Generalitat. La presentació d’aquests documents adreçats a la Generalitat de Catalunya via Registre de la Universitat de Barcelona, només es podrà fer a l’Oficina de Registre general de la Universitat de Barcelona

 

Comparteix-ho: