Procediment per a l'elecció d'escola

Pràctiques III

Les escoles són proposades per la Facultat d'Educació, a partir d’una relació de centres acreditats pel Departament d’Educació que hagin reservat places per a la Universitat de Barcelona.

El procediment per a l'elecció és telemàtic i es podrà fer des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet a través de l’aplicació GIPE.

L'assignació d'escola es farà seguint els següents criteris:

Nota mitjana de l’expedient

Nombre de crèdits superats, en cas d’empat

Comparteix-ho: