Realitzar l'estada a l'escola en jornades de 4 hores

Es contempla la possibilitat que l’alumnat pugui realitzar les pràctiques només 4 hores al dia. En aquest cas el període de pràctiques es prolongarà d'acord amb el calendari establert.

En la modalitat 4 hores matí/dia, l’horari laboral ha de començar després de les 13 h, en cas contrari la sol·licitud serà denegada per incompatibilitat horària.

En la modalitat 3 hores matí i 1 hora tarda cal acreditar contracte laboral relatiu a l’àmbit escolar.

Les raons laborals o mèdiques que impedeixen fer les pràctiques en horari escolar s'han d'acreditar. En cap cas serà compatible amb aquest horari especial el fet de cursar altres assignatures ni amb altres pràctiques extracurriculars.

Procediment

Presentar la petició al campus virtual de l'assignatura. El model de sol·licitud i terminis el trobareu al campus de l'assignatura corresponen.

El període de pràctiques es prolongarà segons el calendari establert.

Comparteix-ho: