Pràctiques II

L’assignatura, de 30 ECTS, es troba ubicada al segon semestre del tercer curs. Tots els aspectes docents es concreten en el seu Pla Docent.

Es desenvolupa en tres fases:

Fase 1. Informació i contextualització: tutoria prèvia amb el tutor assignat.
Fase 2. Pràctiques a l’escola: presentació a l’escola, estada presencial al centre de pràctiques en horari de mati i tarda i tutories de seguiment a la Facultat.
Fase 3. Avaluació: elaboració i defensa d’una memòria tutoritzada de pràctiques.

L'alumnat ha de tenir en compte que:

L’horari d’estada a l’escola, serà el corresponent a l’horari de docència i permanència del professorat del centre triat.
No es podrà repetir l’escola de l'assignatura Pràctiques 1.
No es pot triar una escola en la que l’estudiant hi tingui lligams familiars amb algun membre de la mateixa o hi estigui treballant.

Comparteix-ho: