Pràctiques I

L’assignatura, de 6 ECTS, es troba ubicada al final del primer semestre del segon curs. Tots els aspectes docents es concreten en el seu Pla Docent.

Es desenvolupa en tres fases:

Fase 1. Informació i contextualització: tutoria prèvia amb el tutor assignat
Fase 2. Pràctiques a l’escola: presentació a l’escola, estada presencial al centre de pràctiques en horari de mati i tarda i tutories de seguiment a la Facultat.
Fase 3. Lliurament i superació de les activitats d’avaluació

L'alumnat ha de tenir en compte que:

L’horari d’estada a l’escola, serà el corresponent a l’horari de docència i permanència del professorat del centre triat.
No es podrà repetir escola a l'assignatura Pràctiques 2.
No es pot triar una escola en la que l’estudiant hi tingui lligams familiars amb algun membre de la mateixa o hi estigui treballant.

Comparteix-ho: