Reconeixement de l'experiència laboral

Es pot reconèixer l’experiència laboral realitzada. Consulteu els requeriments específics per a cada Practicum. Trobareu l'aplicació i el procediment a tràmits del grau.

Per demanar aquest reconeixement s'ha de tenir un mínim d'1 any d'experiència exclusivament com a docent generalista.

La persona interessada haurà de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència una sol·licitud formal, per escrit i amb registre d’entrada adreçada al cap d’estudis del Grau, juntament amb:

El document de vida laboral i l’acreditació oficial expedida per l’administració educativa competent, dels anys treballats a l’escola com a docent generalista.

Es recomana adjuntar el títol universitari exigit per l’administració per poder dur a terme tasques docents al nivell de Primària, 

i un document expedit pel centre educatiu on s’especifiquin les tasques docents dutes a terme.

Termini de presentació: fins al  29 de setembre de 2023

Cita prèvia

Per demanar aquest reconeixement s'ha de tenir un mínim de 2 anys d'experiència exclusivament com a docent generalista

La persona interessada haurà de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència una sol·licitud formal, per escrit i amb registre d’entrada adreçada al cap d’estudis del Grau, juntament amb:

El document de vida laboral i l’acreditació oficial expedida per l’administració educativa competent, dels anys treballats a l’escola com a docent generalista.

Es recomana adjuntar el títol universitari exigit per l’administració per poder dur a terme tasques docents al nivell de Primària, 

i un document expedit pel centre educatiu on s’especifiquin les tasques docents dutes a terme.

Termini de presentació: fins al 29 de setembre de 2023

Cita prèvia

Per demanar aquest reconeixement s'ha de tenir un mínim d'1 any de docència especialitzada (corresponent a la Menció escollida).

La persona interessada haurà de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència una sol·licitud formal, per escrit i amb registre d’entrada adreçada al cap d’estudis del Grau, juntament amb:

El document de vida laboral i l’acreditació oficial expedida per l’administració educativa competent, dels anys treballats a l’escola com a docent generalista.

Es recomana adjuntar el títol universitari exigit per l’administració per poder dur a terme tasques docents al nivell de Primària, per al reconeixement de les Pràctiques III, s'ha de presentar la titulació adequada per la menció escollida,

i un document expedit pel centre educatiu on s’especifiquin les tasques docents dutes a terme.

Termini de presentació: fins al 11 d' octubre de 2023

Cita prèvia

Comparteix-ho: