Seguiment del Pla de Recerca

A partir del curs acadèmic en que s’ha acceptat el pla de recerca, la Comissió Acadèmica avaluarà, cada curs acadèmic, els avenços produïts en el pla de recerca i el document d’activitats formatives.

El termini de presentació de l'Informe de Seguiment és del 15 al 30 de juny de 2023

La presentació de l’Informe de Seguiment es farà  per mitjans electrònics, d'acord al següent procediment:

  1. Elaborar l'informe de seguiment d'acord amb el model facilitat i el Document d’Activitats .
  2. Presentar la sol·licitud d’acceptació del Pla de Recerca de forma telemàtica través de tràmit de doctorat de la seu electrònica de la Universitat de Barcelona. L’accés es fa amb l’autentificació UB.

Mitjançant aquest tràmit, en l’apartat de Documents acreditatius específics, cal enviar:

  1. L'Informe de Seguiment  (pdf)
  2. El Document d’Activitats (pdf)