Presentació del Pla de Recerca

En el curs acadèmic en el que el doctorand ha formalitzat l’admissió al programa de doctorat (primer any) ha d’elaborar i presentar un pla de recerca redactat en qualsevol dels idiomes del programa. 

El termini de presentació del Pla de Recerca és del 15  al 30 de juny de 2023

La presentació del Pla de Recerca es farà per mitjans electrònics, d'acord al següent procediment:

  1. Emplenar el Pla de Recerca seguint les orientacions facilitades i el Document d’Activitats .
  2. Presentar la sol·licitud d’acceptació del Pla de Recerca de forma telemàtica a través de tràmit de doctorat de la seu electrònica de la Universitat de Barcelona. L’accés es fa amb l’autentificació UB.

Mitjançant aquest tràmit, en l’apartat de Documents acreditatius específics, cal enviar:

  1. El Pla de Recerca (pdf)
  2. El Document d’Activitats (pdf)

E