Convocatòria 2021 de premis extraordinaris de màster universitari

D’acord amb la Normativa per a l’atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de màster universitari de la universitat de Barcelona, aprovada per la CACG de 8 de juny de 2011 i per Consell de Govern de 19 de juliol de 2011.

La Facultat de Filologia i Comunicació obre la convocatòria per sol·licitar el premi extraordinari de màster, adreçada als alumnes que hagin finalitzat els estudis en el curs 2020-2021 dels ensenyaments següents:
 

  • Comunicació especialitzada
  • Construcció i representació d’identitats culturals
  • Cultures i llengües de l’antiguitat
  • Cultures medievals
  • Espanyol llengua estrangera en àmbits professionals
  • Estudis avançats en literatura espanyola i hispanoamericana
  • Lingüística aplicada i adquisició de llengües en contextos multilingües
  • Teoria de la literatura i literatura comparada

 

Altres requisits:

  • Haver tramitat la sol·licitud de títol de màster i haver obtingut el resguard oficial corresponent.
  • Haver obtingut, en finalitzar els estudis, una nota mitjana igual o superior a 9,0.


Termini i lloc de presentació de la sol·licitud: de l’1 al 24 de desembre de 2021, mitjançant instància genèrica a la qual cal adjuntar en pdf el formulari i el DNI.


IMPORTANT: en el moment de formalitzar la sol·licitud per Instància Genèrica UB, heu de tenir disponibles el formulari emplenat i signat i el DNI, els dos en pdf, ja que caldrà que els pugeu a l’aplicació i, un cop finalitzada la sol·licitud, ja no es pot accedir a ella per modificar o afegir-hi res.

Comparteix-ho: