Avaluació única

  • D’acord amb l’esmentada normativa i amb l’acord corresponent de la Comissió de POP de la Facultat de 8 de juny de 2007, el termini per formalitzar la present sol· licitud serà, en tots els casos, el de vint dies a partir de l’inici de la docència dels estudis oficials de màster. Transcorregut aquest termini, l’estudiant s’haurà d’acollir a l’avaluació continuada.
Comparteix-ho: