Justificant de realització de tràmits administratius

Realització de tràmits administratius

Si cal justificar el desplaçament a la Secretaria de la Facultat per a la realització de tràmits administratius, en el moment de personar-s'hi, es pot sol·licitar a la pròpia SED un document justificant, que la Secretaria facilitarà, acreditant el fet i la data que correspongui.
Comparteix-ho: