Justificant d'assistència a examen

Assistència a un examen

Si cal justificar l'assistència a un examen, es pot imprimir aquest document, emplenar-lo i, el dia de la prova, demanar al professor o professora que la realitza que el signi. Posteriorment, es pot sol·licitar, al Punt d'Informació o a la Secretaria de la Facultat, que hi incorpori el segell oficial per validar la signatura.
Comparteix-ho: