Sol·licituds generals

Sempre que l'alumne vulgui lliurar una sol·licitud adreçada a un òrgan de govern o càrrec acadèmic de la Facultat o a la pròpia Secretaria, ho podrà fer i li serà recollida a la Secretaria, que serà l'encarregada de fer-la arribar a l'òrgan o càrrec acadèmic al qual vagi adreçada, per a la seva resolució.

En tots els casos que la Facultat no hagi previst un formulari específic destinat a ser el suport de la sol·licitud de l'alumne, s'haurà de realitzar la sol·licitud per escrit a través d'una instància de model estàndard, a la que l'interessat podrà adjuntar la documentació acreditativa que li sembli adient.

L'interessat haurà de lliurar a la Secretaria original i còpia de la instància que presenta. La Secretaria, un cop registrada l'entrada del document tant a l'original com a la còpia, lliurarà la còpia a l'interessat, com a comprovant del seu lliurament i recepció.

Comparteix-ho: