Sol·licituds de permanència

Segons estableix la normativa de permanència de la Universitat de Barcelona, aplicable als estudiants que cursen màsters universitaris, podeu formalitzar les següents sol·licituds:


No superació de crèdits suficients

El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no pot romandre en el grau. L’estudiant podrà sol·licitar la continuació dels estudis al deganat de la Facultat, acompanyant sempre la seva sol·licitud per l’informe favorable de la coordinació de l’ensenyament.


Abandonament

Es considera abandonament: 2 anys consecutius sense matricular-s’hi.

Si l’estudiant no havia superat cap crèdit, podrà tornar a demanar-hi plaça per la via que correspongui. Si ha superat algun crèdit, podrà demanar la readmissió al deganat de la Facultat, acompanyant sempre la seva sol·licitud per l’informe favorable de la coordinació de l’ensenyament.

 

Sol·licitud al Deganat

 

Comparteix-ho: