Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Catalana

Sortides professionals

El grau en Filologia Catalana és la porta d’entrada natural a un seguit d’especialitats amb demanda sostinguda en el mercat de treball:

  • Ensenyament de llengua i literatura catalanes a l'ESO i el batxillerat.
  • Món editorial (revisió i valoració d'originals, edició, etc.).
  • Docència de català com a segona llengua i llengua estrangera per a adults.
  • Assessorament lingüístic en mitjans de comunicació audiovisuals, orals i escrits, en empreses de serveis lingüístics i en l'àmbit jurídic.
  • Dinamització i acollida lingüística.
  • Lexicografia, onomàstica i terminologia.
  • Gestió del patrimoni literari.
  • Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social.
  • Assessorament en el camp del discurs i la comunicació oral i escrita.

 

Els graduats en Filologia Catalana també són valorats en àmbits com ara les indústries culturals, l'Administració pública, la traducció i les tecnologies lingüístiques.

Comparteix-ho: