Universitat de Barcelona

Grau de Filologia Catalana

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Alemany Preliminar FB 6
Anàlisi de Textos Catalans: Poesia, Teatre i Narrativa FB 6
Anàlisi i Producció de Textos Catalans OB 6
Àrab I FB 6
Àrab Modern I FB 6
Bernat Metge i la Literatura del Segle XIV OB 6
Català col·loquial i Anàlisi del Discurs OT 6
Cervantes i la Poètica de la Novel·la OT 6
Dialectologia Catalana OB 6
Edició i Anotació de Textos OT 6
El Modernisme OB 6
El Noucentisme i les Avantguardes OB 6
El Teatre de Shakespeare OT 6
Els Orígens de la Literatura Catalana (Trobadors, Llull, Cròniques) OB 6
Fonologia Catalana OB 6
Gramàtica Normativa de l'Espanyol FB 6
Hebreu Modern I FB 6
Hebreu Modern I FB 6
Història de la Llengua Catalana Antiga i Medieval OB 6
Història de la Llengua Catalana Moderna i Contemporània OB 6
Història i Cultura Franceses I: de l'Amor Cortès a l''Amour Fou' OT 6
Introducció a la Lingüística FB 6
Introducció a la Literatura Comparada OT 6
Introducció a la Llengua Basca FB 6
Introducció a la Llengua Francesa FB 6
Introducció a la Llengua Gallega FB 6
Introducció a la Llengua Italiana FB 6
Introducció a la Llengua Polonesa FB 6
Introducció a la Llengua Portuguesa FB 6
Introducció a la Llengua Russa FB 6
Introducció al Grec I FB 6
Introducció al Grec Modern FB 6
Lexicologia Catalana i Semàntica OB 6
Lingüística Aplicada Catalana OB 6
Lingüística Computacional OT 6
Lingüística Diacrònica Catalana: Teoria i Anàlisi OT 6
Literatura FB 6
Literatura Alemanya i les Arts OT 6
Literatura Catalana: Corrents i Autors Coetanis OT 6
Literatura Catalana: Crítica Textual OB 6
Literatura Catalana del Barroc i de la Il·lustració OB 6
Literatura Catalana del Renaixement OB 6
Literatura Catalana: els Grans Valors Literaris del Segle XV OB 6
Literatura Catalana: Èpoques Literàries FB 6
Literatura Catalana: Poètiques Classicistes OB 6
Literatura Catalana: Poètiques Contemporànies OB 6
Literatura Catalana: Realisme i Naturalisme OB 6
Literatura Catalana: Romanticisme i Renaixença OB 6
Literatura Catalana: Terminologia i Metodologies FB 6
Literatura i Gènere a Galícia, Portugal i Brasil OT 6
Llatí I FB 6
Llengua Anglesa I FB 6
Llengua Catalana Estàndard OB 6
Llengua Catalana I FB 6
Llengua Catalana II FB 6
Llengua Romanesa FB 6
Mètodes en la Recerca Dialectal del Català OT 6
Morfologia Catalana OB 6
Narrativa Russa Contemporània OT 6
Neerlandès I FB 6
Orígens i Formació de les Llengües Romàniques OT 6
Pràctiques Externes OT 6
Pragmàtica del Català OB 6
Ramon Llull i la Literatura Catalana OT 6
Realismes, Formalismes, Postmodernitats OT 6
Sintaxi Catalana OB 6
Sociolingüística Catalana OB 6
Suec I FB 6
Tecnologies de la Informació i la Comunicació OT 6
Teoria Literària Feminista i Estudis de Gènere OT 6
Tradició Clàssica OT 6
Treball Final de Grau TR 6
Variació i Política Lingüístiques OT 6
Comparteix-ho: