Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Catalana

Plans docents

Relació d'assignatures 2023-2024

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Alemany Preliminar FB 1r semestre 6
Anàlisi de Textos Catalans: Poesia, Teatre i Narrativa FB 2n semestre 6
Anàlisi i Producció de Textos Catalans OB 2n semestre 6
Àrab Modern I FB 1r semestre 6
Bernat Metge i la Literatura del Segle XIV OB 1r semestre 6
Català col·loquial i Anàlisi del Discurs OT 2n semestre 6
Cervantes i la Poètica de la Novel·la OT 1r semestre 6
Dialectologia Catalana OB 1r semestre 6
Edició i Anotació de Textos OT 2n semestre 6
El Modernisme OB 2n semestre 6
El Noucentisme i les Avantguardes OB 2n semestre 6
El Teatre de Shakespeare OT 1r semestre 6
Els Orígens de la Literatura Catalana (Trobadors, Llull, Cròniques) OB 2n semestre 6
Fonologia Catalana OB 1r semestre 6
Gramàtica Normativa de l'Espanyol FB 1r semestre 6
Hebreu Modern I FB 1r semestre 6
Història de la Llengua Catalana Antiga i Medieval OB 1r semestre 6
Història de la Llengua Catalana Moderna i Contemporània OB 2n semestre 6
Història i Cultura Franceses I: de l'Amor Cortès a l''Amour Fou' OT 1r semestre 6
Introducció a la Lingüística FB 2n semestre 6
Introducció a la Literatura Comparada OT 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Basca FB 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Francesa FB 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Gallega FB 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Italiana FB 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Polonesa FB 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Portuguesa FB 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Russa FB 1r semestre 6
Introducció al Grec I FB 1r semestre 6
Introducció al Grec Modern FB 1r semestre 6
Lexicologia Catalana i Semàntica OB 2n semestre 6
Lingüística Aplicada Catalana OB 2n semestre 6
Lingüística Computacional OT 1r semestre 6
Lingüística Diacrònica Catalana: Teoria i Anàlisi OT 2n semestre 6
Literatura FB 1r semestre 6
Literatura Alemanya i les Arts OT 1r semestre 6
Literatura Catalana: Corrents i Autors Coetanis OT 2n semestre 6
Literatura Catalana: Crítica Textual OB 2n semestre 6
Literatura Catalana del Barroc i de la Il·lustració OB 1r semestre 6
Literatura Catalana del Renaixement OB 1r semestre 6
Literatura Catalana: els Grans Valors Literaris del Segle XV OB 1r semestre 6
Literatura Catalana: Èpoques Literàries FB 2n semestre 6
Literatura Catalana: Poètiques Classicistes OB 1r semestre 6
Literatura Catalana: Poètiques Contemporànies OB 1r semestre 6
Literatura Catalana: Realisme i Naturalisme OB 2n semestre 6
Literatura Catalana: Romanticisme i Renaixença OB 1r semestre 6
Literatura Catalana: Terminologia i Metodologies FB 2n semestre 6
Literatura i Gènere a Galícia, Portugal i Brasil OT 2n semestre 6
Llatí I FB 1r semestre 6
Llengua Anglesa I FB 1r semestre 6
Llengua Catalana Estàndard OB 1r semestre 6
Llengua Catalana I FB 1r semestre 6
Llengua Catalana II FB 2n semestre 6
Llengua Romanesa FB 1r semestre 6
Mètodes en la Recerca Dialectal del Català OT 2n semestre 6
Morfologia Catalana OB 2n semestre 6
Narrativa Russa Contemporània OT 1r semestre 6
Neerlandès I FB 1r semestre 6
Orígens i Formació de les Llengües Romàniques OT 1r semestre 6
Pràctiques Externes OT 1r semestre
2n semestre
6
Pragmàtica del Català OB 1r semestre 6
Ramon Llull i la Literatura Catalana OT 2n semestre 6
Realismes, Formalismes, Postmodernitats OT 2n semestre 6
Sintaxi Catalana OB 1r semestre 6
Sociolingüística Catalana OB 1r semestre 6
Tecnologies de la Informació i la Comunicació OT 1r semestre 6
Teoria Literària Feminista i Estudis de Gènere OT 1r semestre 6
Tradició Clàssica OT 1r semestre 6
Treball Final de Grau TR 2n semestre 6
Variació i Política Lingüístiques OT 2n semestre 6
Comparteix-ho: