Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Catalana

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis:

  • Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.
  • Capacitat de treball.
  • Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
  • Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
  • Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
  • Coneixements de la llengua i la literatura d'especialització, com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.
Comparteix-ho: