Universitat de Barcelona

Màster en Comunicació Especialitzada

Sortides professionals

Aquest màster permet a futurs professionals adquirir els coneixements que demana la comunicació en sentit global, atenent els coneixements i habilitats propis de la comunicació cultural, política, social i científica per poder integrar-hi aspectes de definició, gestió i planificació des d'una perspectiva interdisciplinària.

De manera més concreta, el màster es proposa preparar estudiants o futurs professionals per desenvolupar-se en aquestes àrees diferents:
- Comunicació cultural: gestió de serveis culturals, gestió d'associacions i fundacions culturals, gestió d'empreses culturals, organització i producció d'exposicions, organització d'actes, i consultoria i auditoria en l'àmbit cultural.
- Comunicació social: gabinets de comunicació, tècnics de l'administració pública, centres d'investigació social i de mercats, redactors de mitjans de comunicació i redactors multimèdia i activitats professionals en administracions, partits polítics, sindicats, mitjans de comunicació de massa, màrqueting, publicitat i comunicació política.
- Comunicació científica: activitats professionals en centres de ciència i museus, agents de comunicació institucional (laboratoris, ONG, administració pública, gestors culturals) i periodisme científic.
Comparteix-ho: