Universitat de Barcelona

Màster de Comunicació Especialitzada

Pla d'estudis

El pla d'estudis del màster de Comunicació Especialitzada consta de seixanta crèdits estructurats en quatre matèries.

Llengua, Cultura i Ciència (24 crèdits). Les cinc assignatures que formen aquesta matèria o mòdul són obligatòries i es cursen durant el primer quadrimestre, juntament amb els complements formatius. Aquesta matèria garanteix l'adquisició dels coneixements generals necessaris per poder-se especialitzar posteriorment en una de les tres branques que ofereix el màster.

Comunicació Científica, Comunicació Social o Comunicació Cultural (18 crèdits). Cal triar una d'aquestes tres especialitzacions, que s'imparteixen durant el segon quadrimestre. Cada especialitat consta de tres assignatures.

Pràctiques Externes (6 crèdits). Durant el segon quadrimestre s'han de fer unes pràctiques externes obligatòries relacionades amb l'especialització escollida en alguna de les empreses o institucions amb què la Universitat de Barcelona té convenis de col.laboració. Les tutoritza un professor del màster i un responsable de l'entitat on es fan les pràctiques.

Treball Final del Màster (12 crèdits). Cal elaborar un treball escrit amb la supervisió d'un tutor doctor, en què s'ha de demostrar l'habilitat per desenvolupar una intervenció o investigació en el camp professional i la capacitat de treball independent. També s'espera que s'hi integri i apliqui els coneixements adquirits al llarg del màster. El treball s'ha de defensar públicament al final del màster.

Pla d'estudis

Comparteix-ho: