Universitat de Barcelona

Màster en Comunicació Especialitzada

Pla d'estudis

El pla d'estudis del màster de Comunicació Especialitzada consta de seixanta crèdits estructurats en tres matèries.

Àmbits de la comunicació (24 crèdits). Les quatre assignatures que formen aquesta matèria o mòdul són obligatòries i es cursen durant el primer quadrimestre, juntament amb els complements formatius. Aquesta matèria garanteix l'adquisició dels coneixements generals necessaris per poder-se especialitzar posteriorment en una de les tres branques que ofereix el màster.

Assignatures optatives: Comunicació Científica, Comunicació Social o Comunicació Cultural (24 crèdits). Cal triar una d'aquestes tres especialitzacions, que s'imparteixen durant el segon quadrimestre. Cada especialitat consta de sis assignatures.

A part de les sis assignatures corresponents a l’itinerari triat, es poden realitzar unes pràctiques optatives (6 crèdits) en organitzacions, relacionades amb l’especialització escollida. Aquestes pràctiques es poden fer amb alguna de les empreses o institucions amb què la Universitat de Barcelona té convenis de col·laboració. Les tutoritza la coordinació del màster i un responsable de l’entitat on es fan les pràctiques. En cas de no voler o no poder realitzar les pràctiques, es pot optar per matricular dues assignatures optatives d’un itinerari diferent al que s’ha escollit (6 crèdits) fins a assolir la totalitat de crèdits optatius necessaris.

Treball Final del Màster (12 crèdits). Cal elaborar un treball escrit amb la supervisió d'un tutor doctor, en què s'ha de demostrar l'habilitat per desenvolupar una intervenció o investigació en el camp professional i la capacitat de treball independent. També s'espera que s'hi integri i apliqui els coneixements adquirits al llarg del màster. El treball s'ha de defensar públicament al final del màster.
 

Pla d'estudis 

 

Comparteix-ho: