Universitat de Barcelona

Màster de Comunicació Especialitzada

Accions de suport i d'orientació

El coordinador del màster, juntament amb els membres de la Comissió i els professors del programa i, molt especialment, els supervisors dels Treballs Final de Màster, proporcionen atenció personalitzada als estudiants, tant en la fase de preinscripció i matrícula, com al llarg de la durada dels seus estudis i en el moment de finalitzar-los, ja sigui de cara a la seva inserció laboral o bé a la continuïtat dels seus estudis dins d’un programa de doctorat.

Igualment, s’informa l’estudiant sobre activitats formatives extracurriculars, estades formatives fora de la UB (programes Erasmus, o convenis específics i/o generals), convocatòries de beques i contractes de recerca nacionals i internacionals.

Pla d'Acció Tutorial màster Comunicació Especialitzada

Comparteix-ho: