Ampliació de matrícula

En la mateixa sol·licitud i fins al dia 7 de març podeu sol·licitar l’anul·lació d’assignatures de segon semestre, per motiu d’interès personal, sense dret a devolució de l’import dels crèdits.

Consultar condicions si sou alumnes becaris.

En tots els casos s’ha de respectar la Normativa de Permanència

L'ampliació d'assignatures genera un nou rebut que, en cas de no ser abonat, comporta l'anul·lació total de la matrícula, no només de les assignatures afegides (Conseqüències de l'impagament de la matrícula).

L'import que s'haurà d'abonar és el de les assignatures afegides més la taxa d’ampliació de matrícula que, segons el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya, és de 27,27€.

La modalitat de pagament és un rebut efectiu amb el termini de set dies naturals.

Enllaç al formulari de sol·licitud a partir del 3 de febrer.